Tillväxtverket

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet - Budgetåret 2014

2014 beviljades 91 ansökningar om regionalt investeringsstöd på totalt 310 miljoner kronor.

Mest fick företag i Norrbottens län, totalt 88 miljoner kronor. Därefter följer Jämtlands län med 62 miljoner kronor och Kalmar län med 34 miljoner kronor. De totala investeringarna, inklusive medfinansiering, uppgick till 2 889 miljoner kronor och förväntas skapa 754 nya arbetstillfällen. Mycket mer finns att läsa i Tillväxtverkets rapporten.

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet - Budgetåret 2014

Pub.nr.: Rapport 0192
ISBN: 978-91-87903-31
Årtal: 2015