Tillväxtverket

Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II?

Vid en första anblick kan det framstå som att offentlig finansiering till företag är könsneutral. Resultaten i studien visar dock att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper som blir stereotypa föreställningar. De i sin tur påverkar bland annat förväntningarna på vem som anses ha potential i sitt entreprenörskap.

Kvinnor driver en dryg fjärdedel av Sveriges företag, men får inte ta del av offentlig finansiering i motsvarande omfattning. Syftet med studien Under ytan är att synliggöra strukturer i det företagsfrämjande systemet och det som händer i de slutna rummen, där bedömning av potential görs och beslut om finansiering fattas.

Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II?

Pub.nr.: Info 0587
Årtal: 2015