Tillväxtverket

Två steg fram och ett tillbaka?

En genusanalys av policy för kvinnors företagande i Norden. Denna rapport visar att det är viktigt med en analys och diskussion om vilka perspektiv som formuleras och används inom ramen för satsningar på kvinnors företagande.

Två steg fram och ett tillbaka?

Pub.nr.: Info 0596
Årtal: 2015