Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna

Pub.nr.: Info 0582 Rev A
Årtal: 2015