Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i hela Sverige

Detta är en kortversion av det Nationella regionalfondsprogrammet.

Här beskrivs fokus på insatsområden, resultat som programmet ska
arbeta för och urvalskriterier.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige.

Pub.nr.: Info 0618
Årtal: 2015