Tillväxtverket

Tillväxt kräver planering

En antologi om samverkan i den fysiska planeringen. Boken har tagits fram i samarbete mellan Boverket och Tillväxtverket.

Tryckt version kan köpas från Boverkets webbshop.
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/tillvaxt-kraver-planering/länk till annan webbplats
(kopiera länken och klistra in den i webbläsaren)

Tillväxt kräver planering

Pub.nr.: Info 0626
ISBN: 978-91-7563-293-7
Årtal: 2015