Tillväxtverket

Ta täten!

Lärdomar från kompetenshöjande insatser till företagsfrämjande aktörer.

Denna rapport är en slutredovisning av Ta täten! och är ett av kunskapsunderlagen till strategin. Ta täten! har bidragit med viktiga kunskaper om vad som krävs för att genomföra en framgångsrik utbildningsinsats, utifrån den komplexitet som finns i det företagsfrämjande systemet och regionernas olika förutsättningar.

Ta täten!

Pub.nr.: Info 0598
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.