Tillväxtverket

Ta täten!

Lärdomar från kompetenshöjande insatser till företagsfrämjande aktörer.

Denna rapport är en slutredovisning av Ta täten! och är ett av kunskapsunderlagen till strategin. Ta täten! har bidragit med viktiga kunskaper om vad som krävs för att genomföra en framgångsrik utbildningsinsats, utifrån den komplexitet som finns i det företagsfrämjande systemet och regionernas olika förutsättningar.

Ta täten!

Pub.nr.: Info 0598
Årtal: 2015