Tillväxtverket

Strategiskt styrelsearbete – starkare företag

Erfarenheter från olika projekt. Kort beskrivning av de projekt som deltagit samt erfarenheter från några av projektledarna.

Strategiskt styrelsearbete – starkare företag

Pub.nr.: Info 0571
Årtal: 2015