Tillväxtverket

Strategier för samverkan

Om myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2015-2020

Här presenterar Tillväxtverket en samlad bild av 14 myndigheters strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

Strategier för samverkan – Om myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2015-2020

Pub.nr.: Rapport 0190
Årtal: 2015