Tillväxtverket

Statliga myndigheters arbete för regional tillväxt 2015–2020

Skriften innehåller kort information om 14 myndigheters strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

Statliga myndigheters arbete för regional tillväxt 2015–2020

Pub.nr.: Info 0614
Årtal: 2015