Tillväxtverket

Sociala hänsyn i offentlig upphandling

Upphandlingsguide – nuläge och exempel på tillämpning.

En guide för politiker och upphandlare som vill använda upphandling som verktyg för att också skapa arbetstillfällen, ökad jämställdhet, integration med mera. Här redovisas lagstiftning och exempel på tillämpning. Många exempel utgår från viljan att skapa arbetstillfällen, eftersom det idag finns flest exempel inom detta område, i Sverige och internationellt. Författaren Eva Ternegren är affärsrådgivare och kommunpolitiker.

Upphandlingsguide. Att använda sociala hänsyn i offentlig upphandling – nuläge och exempel på tillämpning.

Pub.nr.: Info 0625
ISBN: 978-91-87903-32-8
Årtal: 2015