Tillväxtverket

Sociala hänsyn i offentlig upphandling

Upphandlingsguide – nuläge och exempel på tillämpning.

En guide för politiker och upphandlare som vill använda upphandling som verktyg för att också skapa arbetstillfällen, ökad jämställdhet, integration med mera. Här redovisas lagstiftning och exempel på tillämpning. Många exempel utgår från viljan att skapa arbetstillfällen, eftersom det idag finns flest exempel inom detta område, i Sverige och internationellt. Författaren Eva Ternegren är affärsrådgivare och kommunpolitiker.

Upphandlingsguide. Att använda sociala hänsyn i offentlig upphandling – nuläge och exempel på tillämpning.

Pub.nr.: Info 0625
ISBN: 978-91-87903-32-8
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.