Tillväxtverket

Regler som tillväxthinder

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Lagar och myndighetsregler är ett av de största hindren för tillväxten i de små och medelstora företagen. Bland de företag som vill växa är det ännu fler som anser att regler är ett stort tillväxthinder. Vi ser också att bara knappt hälften av företagen är nöjda med kontakten med offentliga aktörer.
Det visar Tillväxtverkets rapport Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer som baseras på undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Regler som tillväxthinder och företagens kontakt med offentliga aktörer. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Pub.nr.: Info 0619
Årtal: 2015