Tillväxtverket

Regionalt kompetens­försörjningsarbete

Systembild, utmaningar och möjligheter.

Studien beskriver insatser inom kompetensförsörjningsområdet samt diskuterar utmaningar och möjligheter. Flertalet utmaningsområden som identifierats är sedan tidigare kända och genomgången har således syftat till att erbjuda en uppdaterad bild och sammanställning av det pågående arbetet. I studien presenteras även övergripande
systembilder av faktorer som styr dimensionering av utbildningssystemet samt utmaningar och möjligheter för regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Regionalt kompetensförsörjningsarbete - Systembild, utmaningar och möjligheter

Pub.nr.: Rapport 0186
Årtal: 2015