Tillväxtverket

Regionalt kompetens­försörjningsarbete

Systembild, utmaningar och möjligheter.

Studien beskriver insatser inom kompetensförsörjningsområdet samt diskuterar utmaningar och möjligheter. Flertalet utmaningsområden som identifierats är sedan tidigare kända och genomgången har således syftat till att erbjuda en uppdaterad bild och sammanställning av det pågående arbetet. I studien presenteras även övergripande
systembilder av faktorer som styr dimensionering av utbildningssystemet samt utmaningar och möjligheter för regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Regionalt kompetensförsörjningsarbete - Systembild, utmaningar och möjligheter

Pub.nr.: Rapport 0186
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.