Tillväxtverket

Regionala tillväxtaktörers roll inom validerings­området

Studien har kartlagt vilka hinder som finns inom valideringsområdet utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, samt beskriver vilken roll regionala tillväxtaktörer kan spela för att möta identifierade utmaningar.

Validering är ett mångfacetterat begrepp som används i olika sammanhang med varierande betydelse. Denna studie utgår från regeringens definition, vilken beskriver validering som en ”strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur den förvärvats”.

Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet

Pub.nr.: Rapport 0185
Årtal: 2015