Tillväxtverket

Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet

Studien har kartlagt vilka hinder som finns inom valideringsområdet utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, samt beskriver vilken roll regionala tillväxtaktörer kan spela för att möta identifierade utmaningar. Validering är ett mångfacetterat begrepp som används i olika sammanhang med varierande betydelse. Denna studie utgår från regeringens definition, vilken beskriver validering som en ”strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur den förvärvats”.

Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet

Pub.nr.: Rapport 0185
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.