Tillväxtverket

Regionala serviceprogram delrapport 2014

Rapport är en sammanställning och redovisning av hur länen genomfört sina respektive regionala serviceprogram under 2014.

Den innehåller en beskrivning av vilka insatser som genomförts under året. Rapporten skildrar de förändringar som skett avseende tillgången till kommersiell service under året, servicearbetet i stort på regional nivå, med återkoppling till riktlinjerna för genomförandet av de regionala serviceprogrammen. Rapporten baseras huvudsakligen på uppgifter från länen.

Regionala serviceprogram delrapport 2014

Pub.nr.: Rapport 0187
Årtal: 2015