Tillväxtverket

Rådgivning inom livsmedels­kontrollen - Myndigheter

Här kan du som representant från en kontrollmyndighet läsa om din rådgivande roll i samband med opartisk kontroll. Informationen vänder sig både till dig som arbetar med kontroll av primärproduktion och av ledet efter.

Rådgivning inom livsmedelskontrollen - Myndigheter

Pub.nr.: Info 0546 Rev A
Årtal: 2015