Tillväxtverket

Rådgivning inom livsmedels­kontrollen - Företagare

Här kan du läsa om vilken rådgivning du som livsmedelsföretagare har möjlighet att få från din kontrollmyndighet,det vill säga en inspektör från kommunen, Livsmedelsverket eller Länsstyrelsen.

Rådgivning inom livsmedelskontrollen - Företagare

Pub.nr.: Info 0539 Rev A
Årtal: 2015