Tillväxtverket

Öppna upp!

Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020. Strategins syfte är att bidra till en utveckling av det offentligt finansierade företagsfrämjandet på nationell, regional och lokal nivå för att nå det långsiktiga målet – att kvinnor och män, oavsett etnisk bakgrund och ålder ska kunna ta del av företagsfrämjande resurser på likvärdiga villkor.

Rapporten: Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020

Pub.nr.: Info 0600
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.