Tillväxtverket

Näringslivets internationalisering tar nya vägar

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Globaliseringen av marknader är en företeelse som berör alla världens länder – inte minst Sverige, som är en liten och öppen ekonomi med ett högt beroende av internationella marknader. I denna rapport gör vi en kartläggning av internationaliseringsmönster hos svenska små och medelstora företag utifrån enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Näringslivets internationalisering tar nya vägar. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Pub.nr.: Info 0608
ISBN: 978-91-87903-25-0
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.