Tillväxtverket

Mot ett systemorienterat tillväxtarbete

Tillväxtverket har i uppdrag att med utgångspunkt i regionernas redovisningar göra en sammanställning av det regionala tillväxtarbetet för 2014.

Ambitionen med sammanställningen är att ge en samlad bild av tillväxtarbetet, lyfta fram trender och mönster samt beskriva den långsiktiga utvecklingen.
Under 2014 identifieras fem kännetecken för det regionala tillväxtarbetet:

  • Det mångfacetterade genomförandet (med skillnader både inom och mellan regionerna).
  • De laddade (och harmoniserade) strategierna och programmen.
  • Det stora projektberoendet (trots mer självständiga regioner).
  • En omfattande (närmast allomfattande) samverkan…
  • … med funktionella (och tvärsektoriella) drivkrafter som utgångspunkt.

Mot ett systemorienterat tillväxtarbete

Pub.nr.: Rapport 0189
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.