Tillväxtverket

Modebranschen i Sverige – Statistik och analys 2015

För andra året i rad publicerar Tillväxtverket, i samarbete med ett antal modeorganisationer, ny statistik för den svenska modebranschen.

Rapporten visar på fortsatt tillväxt för den svenska modebranschen. Detta tack vare en stark utveckling på exportsidan. Den inhemska marknaden minskade något under samma tidsperiod. I rapporten belyses också de svenska modeföretagens internationaliseringslogik, exempelvis vilka faktorer som spelar störst roll vid valet av exportmarknad.

Modebranschen i Sverige – Statistik och analys 2015

Pub.nr.: Rapport 0176
ISBN: 978-91-8790
Årtal: 2015