Tillväxtverket

Mångfald i näringslivet

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. En majoritet av småföretagen i Sverige drivs av män, varav de flesta är över 30 år och har svensk bakgrund.

Resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 visar dock att företag som leds av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund har en stor potential. Dessa företagare har till exempel högre tillväxtvilja än vad andra företagare har.

Den här publikationen är en fördjupning av rapporten Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag och tar sin utgångspunkt i vem som leder företaget.

Mångfald i näringslivet. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Pub.nr.: Info 0594
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.