Tillväxtverket

Kortversion av det regionala strukturfonds­programmet för Skåne-Blekinge

En kortversion av det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014-2020. Här beskrivs insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och indikatorer för uppföljning.

Kortversion av det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge

Pub.nr.: Info 0621
Årtal: 2015