Tillväxtverket

Kompetens­försörjning i små och medelstora företag

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

I den här publikationen redovisas resultat från undersökningen Företagen villkor och verklighet 2014 ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. I resultaten tittar vi särskilt på de företag som vill växa med antalet anställda och varför vissa företag inte vill göra det. Här redovisas även resultat för hur företagen uppfattar tillgången till arbetskraft samt hur företagen har upplevt den konkreta rekryteringssituationen. Resultaten presenteras utifrån bransch, storlek och län.

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Pub.nr.: Info 0591
ISBN: 978-91-87903-11-3
Årtal: 2015