Tillväxtverket

Kompetens­utveckling. Från insikt till nästa nivå.

Behoven förändras när ett företag växer eller utvecklas. För att bidra till förnyelse, innovation och hållbar tillväxt arbetar Tillväxtverket med olika kompetenshöjande utvecklingsinsatser för att stärka små företags konkurrenskraft.

Kompetensutveckling. Från insikt till nästa nivå.

Pub.nr.: Info 0631
Årtal: 2015