Tillväxtverket

Kartläggning av det företagsfrämjande systemet i Sverige

Rapporten ger en övergripande bild över hur det företagsfrämjande systemet ser ut i Sverige och ger svar på många frågor om dess historia, funktion, uppbyggnad och logik.

I rapporten ges också exempel på de utmaningar som vi har att hantera för att det på sikt ska bli ett företagsfrämjande på lika villkor.

Kartläggning av det företagsfrämjande systemet i Sverige

Pub.nr.: Info 0601
Årtal: 2015