Tillväxtverket

Investerings­prioriteringar Nationellt regionalfonds­program

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige.

Skriften ger en överblick av investeringsprioriteringarna i det Nationella regionalfondsprogrammet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige – Investeringsprioriteringar Nationellt regionalfondsprogram

Pub.nr.: Info 0644
Årtal: 2015