Tillväxtverket

Innovations­systemets stödaktörer möter målgruppen unga 18-30 år

Studien är en uppföljning av den studie av stödaktörerna i det Svenska innovationssystemet som gjordes 2012 på uppdrag av programmet ”Ungas Innovationskraft”. Såväl den här, som den tidigare studien, har haft som syfte att undersöka hur stödaktörerna i det svenska innovationsstödjande systemet arbetar med att stimulera, synliggöra och utveckla/stödja ungas innovationskraft.

Innovationssystemets stödaktörer möter målgruppen unga 18-30 år

Pub.nr.: Info 0573
Årtal: 2015