Tillväxtverket

Handbok inför gruv- eller täktsatsningar

Handboken vänder sig till tjänstemän eller politiker i en kommun som kan komma att beröras av gruv- eller täktsatsningar.

Syftet är att belysa vilka åtgärder som kommunen kan vidta och arbeta med för att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig beslutsprocess. Handboken kan användas som ett stöd för att hantera några av alla de frågor som uppstår under en gruvas eller täkts livscykel. Handboken ska också fungera som en hjälp i dialogen och samverkan med verksamhetsutövaren och andra aktörer.

Handbok för kommuner som står inför gruv- eller täktsatsningar.

Pub.nr.: Info 0609
Årtal: 2015