Tillväxtverket

Hållbart företagande.

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Hållbart företagande är den tredje rapporten utifrån Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014, som riktar sig till svenska små och medelstora företag. Rapporten beskriver företagens arbete med hållbarhetsfrågor, samt vilka drivkrafter och hinder de ser med ett sådant arbete.

Hållbart företagande. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Pub.nr.: Info 0630
ISBN: 978-91-87903-33-5
Årtal: 2015