Tillväxtverket

Hållbart företagande.

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Hållbart företagande är den tredje rapporten utifrån Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014, som riktar sig till svenska små och medelstora företag. Rapporten beskriver företagens arbete med hållbarhetsfrågor, samt vilka drivkrafter och hinder de ser med ett sådant arbete.

Hållbart företagande. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Pub.nr.: Info 0630
ISBN: 978-91-87903-33-5
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.