Tillväxtverket

Göra jämställd regional tillväxt

Då verksamhetsperioden (2013-2015) för Resurscentra för kvinnor går mot sitt slut har Tillväxtverket gjort en insamling av framtagna kunskapsunderlag för att visa på bredden av verksamhet som har bedrivits sedan 2010.

Sammanställningen syftar till att inspirera till fortsatt jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet.

Göra jämställd regional tillväxt

Pub.nr.: Info 0637
ISBN: 978-91-87903-37-3
Årtal: 2015