Tillväxtverket

Från Ystad till Kiruna

Stöd till kommuner i arbetet med att förenkla för företag.

Tillväxtverket har kunskap om företagens behov och vilka faktorer som gör kommunernas förenklingsarbete framgångsrikt. Här ger vi dig ett smakprov på resultatet av vårt arbete och det stöd vi erbjuder. Vår förhoppning är att inspirera fler kommuner till att förenkla för företag och att ge goda exempel på hur det kan gå till. Tillsammans kan vi stärka svenska företags konkurrenskraft.

Från Ystad till Kiruna - Stöd till kommuner i arbetet med att förenkla för företag

Pub.nr.: Info 0593 Rev A
Årtal: 2015