Tillväxtverket

Förutsättningar för turismföretag i Sverige

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

I den här publikationen redovisas resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014, med ett särskilt fokus på hur turismföretag ser på sin tillväxt och sina utvecklingsmöjligheter. Rapporten beskriver även hinder som företagen ser för framtida tillväxt.

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Pub.nr.: Info 0624
Årtal: 2015