Tillväxtverket

Förutsättningar för kulturella och kreativa företag

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Den här rapporten identifierar gemensamma drag för 1475 kulturella och kreativa företag. Dessa företag utgör en delmängd av de företag som deltagit i Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2014.

Förutsättningar för kulturella och kreativa företag. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014.

Pub.nr.: Info 0610
ISBN: 978-91-87903-28-1
Årtal: 2015