Tillväxtverket

Förhands­bedömning för stöd till finansierings­instrument

Den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020. Rapporten undersöker marknadsmisslyckanden inom kapitalförsörjningsområdet och hur detta kan hanteras inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020

Pub.nr.: Rapport 0183
ISBN: 978-91-87903-10-6
Årtal: 2015