Tillväxtverket

Företagens med­verkan i offentlig upphandling

Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. Det visar resultaten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014.

Under år 2012 annonserades cirka 20 000 offentliga upphandlingar och den offentliga sektorn köper varje år varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor. Trots detta har bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen deltagit i en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna.

Ju större ett företag är desto vanligare är det att deltar i offentlig upphandling. Bland de medelstora företagen har 45 procent deltagit i en sådan, jämfört med 8 procent av soloföretagen. De större företagen lämnar också betydligt fler anbud än de mindre företag.

Företagens medverkan i offentlig upphandling

Pub.nr.: Info 0627
Årtal: 2015