Tillväxtverket

Faktafolder: Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II?

Foldern är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur studien ”Under ytan - hur går snacket och vem får pengarna II?” Studien visar hur stereotyper och föreställningar påverkar finansiärers beslut om hur offentlig finansiering fördelas till företag.

Faktafolder: Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II?

Pub.nr.: Info 0602
Årtal: 2015