Tillväxtverket

Faktablad: Regionalt investeringsstöd till lönekostnader

Företagsstöd till lönekostnader syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling. Detta faktablad ger kort övergripande information om stödet.

Faktablad: Regionalt investeringsstöd till lönekostnader

Pub.nr.: Info 0590
Årtal: 2015