Tillväxtverket

Dialogseminarium för stärkt samverkan

Publikationen är en sammanställning av artiklar och intervjuer om de regionala dialogseminarier som genomförts. Den ska stärka kunskapen om samhällsplaneringens betydelse för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling, och inspirera andra till att starta upp processer som regionerna kan vidareutveckla.

Dialogseminarium för stärkt samverkan

Pub.nr.: Info 0632 Rev A
Årtal: 2015


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.