Tillväxtverket

Dialog­seminarium för stärkt samverkan

Publikationen är en sammanställning av artiklar och intervjuer om de regionala dialogseminarier som genomförts.

Den ska stärka kunskapen om samhällsplaneringens betydelse för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling, och inspirera andra till att starta upp processer som regionerna kan vidareutveckla.

Dialogseminarium för stärkt samverkan

Pub.nr.: Info 0632 Rev A
Årtal: 2015