Tillväxtverket

Att förberedas för internationalisering

Utvärdering av pilotsatsningen för internationaliseringskompetens 2013–2015. Under 2013 initierade Tillväxtverket en insats för kompetenshöjande insatser för internationalisering i små företag, också kallad ”Internationaliseringskompetens”. En sammanfattning.

Att förberedas för internationalisering

Pub.nr.: Info 0620
Årtal: 2015