Tillväxtverket

Ambassadörer för kvinnors företagande 2008-2014

2008-2014 har ca 2000 företagare varit ambassadörer för kvinnors företagande. I publikationen görs en kortfattad sammanfattning av projektet.

Ambassadörer för kvinnors företagande 2008-2014

Pub.nr.: Info 0585
Årtal: 2015