Tillväxtverket

Affärsutveckling för kreatörer eller kreativa affärsutvecklare?

Hur kan företagsfrämjande aktörer arbeta för att förändra förutsättningarna för entreprenörer och företagare inom kulturella och kreativa näringar att utveckla sina affärsidéer och sin verksamhet? I den här publikationen har vi samlat några olika exempel.

Affärsutveckling för kreatörer eller kreativa affärsutvecklare?

Pub.nr.: Info 0560
Årtal: 2015