Tillväxtverket

Företagens villkor och verklighet 2014

I denna rapport presenterar Tillväxtverket resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Med 16 000 deltagande företag är det en av Sveriges största undersökningar av små och medelstora företag. Utifrån undersökningens resultat presenteras även förslag på hur konkurrenskraften kan stärkas.

Företagens villkor och verklighet 2014. Huvudrapport.

Pub.nr.: Info 0563
ISBN: 978-91-87903-04-5
Årtal: 2014