Tillväxtverket

Lokala service­lösningar 2010-2013

Rapporten är en uppföljning av Tillväxtverkets uppdrag att stimulera framtagandet av lokala servicelösningar och initiativ på serviceområdet. Den är publicerad 2014.

I denna rapport kan du ta del av tidigare genomförda projekt och vilka lärdomar de har gett.

Lokala servicelösningar

Pub.nr.: 0166
Årtal: 2014


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.