Tillväxtverket

Engagemang och vilja

God tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har stor betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta samt starta och driva företag. En väl fungerande service är därför en viktig faktor för tillväxt.

I den här skriften lyfter Tillväxtverket fram fyra olika projekt, från Boden i norr till Kalmar i söder. Företrädare för projekten beskriver hur de gått tillväga i arbetet med att stimulera lokala servicelösningar. Två projekt har kommunen som initiativtagare och två har genomförts
av den regionala nivån. Gemensamt för alla fyra är en tydlig medverkan av kommuner och engagerade individer.

Engagemang och vilja

Pub.nr.: info 0540
ISBN: ISBN 978-91-86987-96-1
Årtal: 2014