Tillväxtverket

Vision hållbar tillväxt

Hur kan kvinnor och män ta del av företagsfrämjande som finansiering och rådgivning idag? Hur kan man arbeta för att kvinnors företagande ska bli en integrerad det i det ordinarie företagsfrämjande systemet?

Publikationen är en sammanställning av förstudier från 21 län och regioner som visar på möjligheter för de regionalt tillväxtansvariga aktörerna och företagsfrämjande aktörer att tillsammans skapa ett bättre företagsfrämjande system.

Vision hållbar tillväxt

Pub.nr.: Info 0523
ISBN: 978-91-86987-89-3
Årtal: 2013