Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Företagens villkor och verklighet 2017

  - Tillväxtverket Sju av tio små och medelstora företag vill växa, men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Statistik

 2. Mångfald och tillväxt i företag

  - Tillväxtverket En studie om sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag Risken att gå miste om värdefull kompetens och därmed…

  Publikation Företag Regioner Kompetens Mångfald

 3. Finansiering för regional tillväxt 2016

  Finansiering för regional tillväxt 2016 - Tillväxtverket Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet. Arbetet med de regionala…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 4. Nyanlända och före­tagande

  Nyanlända och före­tagande - Tillväxtverket - en studie av Tillväxtverkets insatser för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige…

  Publikation Företag Andra aktörer Företagande Mångfald

 5. Fakta om svensk turism 2016

  - Tillväxtverket Fakta om svensk turism 2016 Turismen ökar i Sverige. Förra året omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000. Det…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 6. Den affärsjuridiska tillväxtresan

  - Tillväxtverket Den affärsjuridiska tillväxtresan Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras…

  Publikation Företag Internationalisering Kompetens

 7. Hur utvecklar vi hållbara turist­destinationer

  - Tillväxtverket Hur utvecklar vi hållbara turist­destinationer Publikationen sammanfattar resultat, slutsatser och rekommendationer baserade på genomförda…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling Turism

 8. Besöksnäringens kompetensbehov och kompetens­försörjning

  - Tillväxtverket Besöksnäringens kompetensbehov och kompetens­försörjning Besöksnäringen är under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i stora delar…

  Publikation Företag Regioner Företagande Regional utveckling

 9. Sustainable Destination Development

  - Tillväxtverket Sustainable Destination Development Between 2012 and 2105 five destinations across Sweden participated in Sweden´s Sustainable Destination…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling Turism

 10. Entreprenör­skaps­barometern 2016

  - Tillväxtverket Entreprenör­skaps­barometern 2016 Entreprenörskapsbarometern 2016 fördjupar kunskapen om människors syn på företagande. Undersökningen…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Mångfald