Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Publikationer publicerade före 2015 hittar du i Tillväxtverkets publikationsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporter till regeringen (återrapportering på genomförda regeringsuppdrag) hittar du på sidan Avslutade uppdrag.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Strategier för samverkan

    Om myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2015-2020. Här presenterar Tillväxtverket en samlad bild av 14 myndigheters strategier för medverkan…

    Publikation Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

  2. Statliga myndigheters arbete för regional tillväxt 2015–2020

    Skriften innehåller kort information om 14 myndigheters strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

    Publikation Regioner Andra aktörer Regional kapacitet