Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Publikationer publicerade före 2015 hittar du i Tillväxtverkets publikationsarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporter till regeringen (återrapportering på genomförda regeringsuppdrag) hittar du på sidan Avslutade uppdrag.

  1. Utvärdering av ESI-fondernas genomförande­organisationer i Sverige

    Utvärdering av organisation och arbetssätt för de fyra ESI-fondernas program i Sverige. De fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige…

    Publikation Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

  2. Tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna

    Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna.

    Publikation Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet